Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

17.6.2021

ERÄVOITTO

Tuulivoima

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Maaningan tuulivoimakaavan. Paliskuntain yhdistyksessä päätöstä pidetään historiallisena, vaikka asia edenneekin vielä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

--- Teksti: Timo Rehtonen. Kartta: Paliskuntain yhdistys  ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 2/2021.

– Tämä on todella tärkeä päätös, sillä tällä perusteella ei ole koskaan aikaisemmin kumottu kaavaa Suomessa, sanoo Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila.

Hallinto-oikeus katsoi Kuusamon Maaningalle suunnitteilla olevan 54 tuulivoimalan puiston aiheuttavan kohtuutonta haittaa poronhoidolle, koska puisto sijoittuisi Tolvan paliskunnan keskeisille laidunalueille. Suunnitellun kaavan mahdollistaman toiminnan vuoksi poronhoidon harjoittamisen edellytykset heikentyisivät olennaisesti.

Erävoitto pitkässä prosessissa

Kaavavalitusasiassa Tolvan paliskuntaa avustanut lakimies Joni Ylänkö arvioi, että hallinto-oikeuden päätös on poronhoidon kannalta merkittävä, koska se on tiettävästi ensimmäinen päätös, joka tunnustaa vasomisalueiden olennaisen merkityksen ja korostaa maakuntakaavan määräystä turvata poronhoidon edellytykset maankäytön suunnitellussa.
– Tässä mielessä se on selkeä erävoitto Tolvan paliskunnalle pitkässä prosessissa, jossa se on puolustanut oikeuttaan harjoittaa poronhoitoa alueella.

Ylängön mukaan päätöksen ennakkopäätösarvosta on kuitenkin liian aikaista puhua.
– Jokainen kaavavalitus on yksilöllinen, ja tämän asian käsittely on kesken. Hallinto-oikeuden päätös ei ole lainvoimainen, ja on oletettavaa, että päätöksestä valitetaan Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vasta lopulliset päätökset voivat vaikuttaa ennakkopäätöksinä suuntaan taikka toiseen.

Hanke sijoittuu yksityismaille

Tolvan paliskunta ja useampi muu taho on valittanut aikaisemmin Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavasta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitukset ovat tällä hetkellä Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Kuusamon kaupunki päätti vireillä olleista valituksista huolimatta laittaa tuulivoimalle suunnitellun osayleiskaavan voimaan. Tämän päätöksen hallinto-oikeus siis kumosi.
– Maakuntakaavassa annettiin määräys, että alemman asteen suunnittelussa poronhoidon edellytykset tulee turvata. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, eli osayleiskaava ei toteuttanut maakuntakaavan ohjausta, sanoo Paliskuntain yhdistyksen maankäyttöasioihin erikoistunut porotalousneuvoja Marja Anttonen.

Yleisesti ottaen edellytykset poronhoitoon otetaan paremmin huomioon valtion mailla kuin yksityismailla. Kun valtion mailla suunnitellaan maankäyttöön liittyviä toimenpiteitä, tulee suunnitelmista neuvotella aikaisessa vaiheessa paliskunnan kanssa. Yksityismaiden suhteen tätä velvoitetta ei ole, vaikka viranomaismenettelyihin liittyy silloinkin niin sanottu osallistamisvelvollisuus. Maaningan hanke sijoittuu yksityismaille, joten siinäkin mielessä hallinto-oikeuden päätös on merkittävä.
– Lakejahan on noudatettava kaikkialla, olipa kyseessä valtion tai yksityiset maat. Jo hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa todettiin, että tuulivoimahankkeen erikokoiset vaihtoehdot tälle alueelle aiheuttaisivat merkittävää haittaa poronhoidolle, Anttonen sanoo.
– Laissa kielletty kohtuuttoman haitan aiheuttaminen todettiin sitten hallinto-oikeudessa, kun se tarkasteli asiaa maankäyttö- ja rakennuslain kautta.

Tolvan paliskunnan poroisäntä: Hanke on suunniteltu väärälle alueelle

Yli viisi vuotta kestänyt prosessi on vaatinut Tolvan paliskunnalta paljon työtä, koska neuvotteluja on käyty säännöllisesti eri osapuolten kanssa. Valitusten laatiminen on vaatinut myös oman ison työpanoksensa.
– On tietysti kaiken tämän jälkeen hienoa todeta, että poronhoito on otettu huomioon päätöksessä, sanoo Tolvan paliskunnan poroisäntä Olavi Lämsä.

Tuulivoimakaava oli sijoitettu alueelle, jossa vasoo ja laiduntaa paliskunnan poroista 70 prosenttia. Kyseessä on hiljainen kaira, jossa ei tapahdu poronhoidon lisäksi juuri muuta ihmistoimintaa, kun taas alueen ympärillä on asutusta.
– Poroista oli aikaisemmin jonkin verran haittaa maanviljelylle, mutta aktiivisin toimin olemme saaneet porot asettumaan tälle alueelle. Jos tuulivoimapuisto toteutuisi, paliskunnasta ei löytyisi enää tilaa poronhoidolle, Lämsä sanoo.

Hänkin luonnehtii hallinto-oikeuden päätöstä vasta erävoitoksi, koska käsittely jatkunee Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tuulivoimaa sinänsä hän ei kuitenkaan vastusta periaatteellisesti.
– Tämä tuulivoimahanke on vain suunniteltu väärälle alueelle. Paliskunnan rajalle sijoitettuna siitä ei olisi porojen vasomiselle, laidunkierrolle tai poronhoitotöille näin suurta haittaa.

Palojärven paliskunnan poroisäntä: Poro karttaa tuulimyllyjä

Palojärven paliskuntaan on suunnitteilla useita uusia tuulivoimahankkeita. Poroisäntä Tapio Vuolo on iloinen Maaningan päätöksestä.
– Tällainen oikeuden päätös antaa uskoa siihen, ettei kaikkea ole vielä menetetty ja poronhoito voi jatkua, kuten se on tehnyt jo satoja vuosia näillä palkisilla.

Vuolo toteaa, että tutkimukset kertovat selkeästi porojen karttavan tuulivoimapuistoja jopa 15 kilometrin säteellä.
– Monesti puhutaan, että eivät ne porot välitä tuulimyllyistä vaan paremminkin kerääntyvät räkkää pakoon myllyjen ympärille. On kuitenkin huomioitava porojen käyttäytyminen eri vuodenaikoina. Onhan meidänkin paliskunnassa erotusaita aivan tuulimyllyn juurella, mutta siellä käsitellään poroja vain alkutalvesta. Tiedetään, että vaadin on herkimmillään juuri uuden elämän syntymisen aikoihin. Nämä rauhalliset, syrjäiset vasonta-alueet ovat elintärkeitä poronhoidossa. Toivottavasti niitä riittää myös tulevaisuudessa, Tapio Vuolo sanoo.

Mistä on kysymys?

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Maaningan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan huhtikuussa 2021.

Kumousperusteina olivat poronhoidolle ja matkailulle aiheutuvat merkittävät haitat.

Paliskuntain yhdistyksen edustajakokous on vedonnut, että tuulivoimaa ei tule rakentaa tärkeille porolaidunalueille.

Paliskuntain yhdistyksen hallitus totesi kokouksessaan 7/2020, että Maaningan tuulivoimahanke tuhoaa Tolvan paliskunnan mahdollisuudet jatkaa poronhoitoa. Se esitti hankkeesta luopumista tai sen sijoittamista alueelle, jossa se ei haittaa poronhoitoa.

Valtion mailla on sovittu tuulivoiman osalta Paliskuntain yhdistyksen ja Metsähallituksen välisessä yhteistyösopimuksessa (11.1.2021): 'Tuulivoimahankkeista neuvotellaan paliskunnan kanssa jo niin aikaisessa valmisteluvaiheessa, että niiden sijaintiin, laajuuteen ja haittojen minimointiin on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa. Hankkeen valmisteluvaiheessa neuvotellaan mahdollisista kompensaatioista.'

Tolvan paliskunta

  • Kotikunta: Posio Pinta-ala: 1 287,8 km2 
  • Suurin sallittu eloporomäärä: 1 900 
  • Poronomistajia: 61 
  • Tolvan paliskunta kuuluu Itäkemijoen merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Posion kunnan ja pieneltä osin Kuusamon kaupungin alueella. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Sallan, idässä Alakitkan ja Oivangin, etelässä Akanlahden ja lännessä Posion Livon ja Timisjärven palkisiin. 
  • Paliskunnan alueesta noin 35 % on valtionmaata ja 65 % yksityismaata. Paliskunnan alueella on kolme suurta suojelualuetta: Riisitunturin kansallispuisto, Ritakorkian suojelualue (Natura) ja Kätkytvaaran suojelualue (Natura).

0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Poroista muualla

Lapland above ordinary.
Poroaiheisia artikkeleita


Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi


Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä


Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaartinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto