Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

23.6.2021

PÄÄTTÄJÄN PAIKALLA - MATTI RIIPI

Juttusarjassa esitellään paliskuntain yhdistyksen hallituksen jäseniä.

--- Teksti: Timo Rehtonen. Kuva: Hanna Riipi  ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 2/2021.

Matti Riipi toivoo, että Suomen hallitusohjelmaan poronhoidosta kirjatut asiat alkaisivat toteutua pian myös käytännössä.
– Hallitusohjelman kirjaukset ovat mielestäni jopa poikkeuksellisen hyviä, mutta niiden eteneminen käytännöksi vaikuttaa hitaalta. Paliskuntain yhdistyksen kannanotoilla voidaan yrittää nopeuttaa prosesseja.

Maamme hallituksen tavoitteena on edistää porotalouden kehittymistä kannattavana, kestävänä ja kulttuurisesti merkittävänä elinkeinona. Se pyrkii myös vähentämään ristiriitaa porotalouden ja muiden maankäyttömuotojen välillä. Lisäksi hallitus haluaa turvata porotalouden investointituet.

Maa- ja metsätalousministeriön käsittelyssä on tällä hetkellä niin sanotun porotuholain mukaiset korvaukset. Tuholaki on laadittu aikanaan porotaloutta kohtaavien vahinkojen korvaamisen perustaksi.
– Nykyisellään laki on kuitenkin liian monitulkintainen ja hitaasti toteutettava, joten se pitäisi päivittää, Riipi sanoo.

Poronomistajian myös nuoria ja naisia

Sen lisäksi, että Paliskuntain yhdistyksen hallituksen jäsen ottaa kantaa poronhoitoon liittyviin yleisiin asioihin, on hän oman merkkipiirinsä edunvalvoja.
– Voidaan pitää rikkautena, että edustajia on ympäri poronhoitoaluetta. Tällöin poronhoidon erityispiirteet laajan poronhoitoalueen eri osista tulevat esille. Jokaisella seudulla ovat omat olosuhteensa ja omat tapansa harjoittaa ammattia, Matti Riipi sanoo.

Sattasniemen paliskunnan tilanteen hän näkee valoisana.
– Meillä on hyvä laidunkierto, ja teurasmäärät ovat olleet hyviä. Mennyt talvi oli suosiollinen, joten nyt odotetaan hyvää vasavuotta.

Sattasniemen paliskunnan erityispiirteenä on, että poronhoitajista on suuri osa nuoria.
– Nuoria ja naisia on varmaan mukana paljon, koska olosuhteemme ovat varsin hyvät ja täällä elävät edelleen poronhoidon perinteet. Poronhoito nähdään ammattina, jota voi harjoittaa tulevaisuudessakin.

Sodankylässä on meneillään kehityshanke, joka perustuu poron sivutuotteiden kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen kaupallisesti. Uusia tuotteita on tarkoitus tuoda markkinoille jo ensi syksynä. Markkinaselvityksen mukaan esimerkiksi poronverelle on kova kysyntä.

Ihan pelkkää auvoa ei ole elämä Sattasniemenkään paliskunnassa. Muu maankäyttö aiheuttaa paineita ja haasteita.
– Sijaitsemme malmirikkaalla alueella, ja tällä hetkellä paliskunnasta on yli puolet jonkinlaisten malmitoimenpiteiden alla. Tästä tilanteesta ei valitettavasti taideta päästä eroon niin kauan kuin maa sisältää rikkauksia.

Matti Riipin mielestä poronhoitajia ei kuulla riittävästi maankäyttöön liittyvässä päätöksenteossa.
– Poro tarvitsee laitumensa. Täytyy muistaa, että me poronhoitajat olemme oikeuden omistajia, emme sidosryhmää, niin kuin meidät usein virheellisesti luokitellaan. 

Matti Riipi, 37 v. 
  • Sattasniemen poroisäntänä ensimmäistä kautta 
  • Ensimmäinen kausi hallituksessa 
  • Kotoisin Sodankylästä, asuu Sattasjokivarressa vaimon ja kahden lapsen kanssa
  • Alkoi päätoimiseksi poronhoitajaksi varusmiespalveluksen jälkeen 
  • Paliskuntain yhdistyksen hallituksessa on Sodankylän merkkipiiristä kaksi edustajaa (toinen on Lapin paliskunnan poroisäntä Antti Äärelä)

0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Ajankohtaista muualla

Lapland above ordinary
Juttuja poro-hakusanalla
Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi
Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä

Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaartinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto