Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

28.10.2022

MITÄ PALISKUNTIEN KANNATTAA TUULIVOIMABUUMISSA OTTAA HUOMIOON?

Tuulivoiman rakentaminen ei oikeudellisesti katsottuna estä oikeutta harjoittaa poronhoitoa (PHL 3§), mutta käytännössä se hankaloittaa tai saattaa tehdä sen paikoin jopa kokonaan kannattamattomaksi.

Tuulivoiman voimakas edistäminen näkyy poronhoitoalueella konkreettisesti tuulivoimapotentiaalisten alueiden kartoittamisessa ja kaavoittamisessa, hankesuunnittelun vilkkaudessa ja julkisen keskustelun kiivaudessa. Syntyy vaikutelma, että tuulivoimalat pulpahtelevat pian maisemaan kuin sienet sateella. Tuulivoimaa ei kuitenkaan voida rakentaa ilman asianmukaista suunnittelua, kaavaa ja maanvuokraussopimuksia.

--- Teksti: Sanna Hast ja Joni Ylänkö. Kuvat: Sanna Hast ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 3/2022.

Tuulivoimaan liittyvä sopiminen on toistaiseksi ollut niin kirjavaa, että sitä on luonnehdittu jopa 'villiksi länneksi' (HS 9.7.22). Oletpa sitten maanomistaja, poronomistaja, tai molempia – ole tarkkana tuulivoimayhtiön kolkuttaessa ovellesi.

Suurten tuulienergian tuotantoalueiden suunnittelu ja rakentaminen edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia. Voimaloiden vaikutukset alueella on siten arvioitava asianmukaisesti. Näihin arviointeihin on hyvä osallistua ja tutustua, sillä niissä esitetään keinoja tuulivoiman haitallisten vaikutusten pienentämiseksi. Näiden keinojen toteuttamista voi tuulivoimayhtiöiltä vaatia.

Tuulivoimayhtiöt joutuvat joko lunastamaan tai sopimaan maan vuokraamisesta ennen kuin voimaloita voidaan rakentaa. Sopimusmenettelyihin ei ole virallista ohjekirjaa ja sopimisessa maanomistajien ja asianosaisten paliskuntien kanssa vallitsee vähintäänkin vaihtelevat käytännöt.

Ruotsissa tehty selvitys (Kløcker Larsen ym. 2022) punnitsi ruotsalaisten paliskuntien ja erilaisten hanketoimijoiden välillä solmittuja sopimuksia porojen hyvinvoinnin kannalta. Selvityksessä tarkasteltiin yhteensä 15 maankäyttöön liittyvää sopimusta viidestä eri paliskunnasta. Sopimuksista kahdeksan oli tuulivoimayhtiöiden kanssa. Yleisesti voidaan todeta, että sopimusten hyödyt paliskunnille ja poronhoidolle ovat olleet hyvin rajalliset, samalla kun niistä aiheutuu merkittäviä riskejä. Tämä tuli erityisen selkeästi esiin tuulivoimasopimusten kanssa.

Selvityksen mukaan tuulivoimasopimuksissa käytettiin mm. erittäin epäedullisia lausekeyhdistelmiä, joissa (1) annetaan avoin suostumus (sallitaan määrittelemättömät hankkeet), (2) luovutaan valitusoikeudesta viranomaisille tai oikeusistuimeen tai (3) allekirjoitetaan vaitioloehtoja (ei mahdollisuutta kertoa ongelmista tai hakea ulkopuolista apua).

Selvityksen perusteella muodostuu käsitys, että sopimuksilla vahvistetaan eriarvoisia valtasuhteita yhtiöiden eduksi. Vaikuttaa jopa siltä, että sopimukset perustuvat usein 'pakotettuun suostumukseen', eli paliskunnat tekevät sopimuksen, koska eivät näe muutakaan vaihtoehtoa. (Kløcker Larsen ym. 2022.) Helsingin Sanomat (9.7.22) puolestaan kertoi tuulivoimayhtiön arveluttavasta tavasta esimerkiksi kiirehtiä sopimusten tekoa maanomistajien kanssa Kiimingissä. Toimintapa muistuttaa sotien jälkeistä aikaa, kun vesivoimayhtiöt tekivät jälkeenpäin tarkastellen päivänselvästi epäoikeudenmukaisia ja jopa moraalittomia sopimuksia jokivartisten asukkaiden kanssa. Sopimusten kiirehtiminen on tullut tutuksi myös paliskunnille.

Keskenään kilpailevilla tuulivoimayhtiöillä on intressi pyrkiä nopeuttamaan sopimusten tekoa. Jotta sopimisen villi länsi ei kuitenkaan laajenisi villiksi pohjolaksi, muista:

1. Poronhoito-oikeus (PHL 3§) koskettaa koko poronhoitoaluetta. Tuulivoiman rakentaminen vaikuttaa poronhoidon harjoittamiseen vaikeuttaen tämän oikeuden toteutumista. Poronhoidon huomioon ottamiseen tuulivoimahankkeissa velvoittavat myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja kaavoitus. Tuulivoimayhtiöt eivät voi ohittaa näissä olevia määräyksiä.

2. Aloita vaikuttaminen viimeistään kaavoitus vaiheessa, esimerkiksi jättämällä kaavahuomautukset. Pidä huoli, että hankkeen vaikutukset poronhoidolle selvitetään.

3. Jos sinulle tarjotaan sopimusta paliskunnan osakkaana tai maanomistajana, ota aikalisä. Tuulivoimayhtiö ajaa aina omaa etuaan, minkä vuoksi ensimmäinen tarjous on harvoin se paras. Todellisuudessa hankkeella ei ole kiire, sillä yhtiöt valmistelevat niitä hyvissä ajoin.

4. Perehdy huolella sinulle tarjotun sopimuksen sisältöihin, kysy neuvoa asiantuntijalta tai lakimieheltä. Älä allekirjoita mitään, mitä et ymmärrä.

5. Hankekohtaiset salassapito- ja muut vaitiolosopimukset ovat yleisiä. Muista, että mikään salassapito- tai muu vastaava vaitiolosopimus ei voi estää sinua hankkimasta itsellesi oikeudellista apua tai kysymästä neuvoa oikeudelliselta avustajalta.

6. Keskustele muiden tuulivoiman kanssa tekemisissä olevien paliskuntien kanssa, jaa kokemuksia ja tietoa.

Viitteet

Kløcker Larsen, R., Staffansson, J., Omma, I-A, Lawrence, R. (2022) Paliskuntien ja hanketoimijoiden väliset sopimukset: Vaikutukset porojen hyvinvointiin. (Alkup.) Avtal mellan samebyar och exploatörer: Hur påverkas renens välmående? Senter for Samiska Studier, UiT Norges arktiske universitet. Käännös: Paliskuntain yhdistys 2022, Ei virallinen käännös

Helsingin Sanomat 9.7.2022, Tuulivoimafirma houkutteli allekirjoittamaan vuokrasopimuksia kyseenalaisin keinoin: ”Sopimusasioissa ei pitäisi edetä näin”, katsottu 18.7.2022 https://www.hs.fi/talous/art-2000008869247.html

0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Poroista muualla

Lapland above ordinary.
Poroaiheisia artikkeleita


Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi


Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä


Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaartinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto