Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

23.3.2020

PORONLIHAKAUPALLE VAUHTIA VERKOSTA

Lihansyönnin trendeissä on tapahtunut muutos. Ihmisten ruokailutottumuksiin ja lihansyöntiin liittyy keskustelu lihankulutuksen vähentämisestä. Määrää halutaan korvata laadulla. Laadukkaampiin lihatuotteisiin satsaaminen on poronlihatuotteiden kannalta hyvä asia. Tämä kuluttajatrendi sekä verkkoon avautuneet sähköisen kaupankäynnin mahdollisuudet ovat tuoneet saataville monenlaisia lähilihatuotteita. Näiltä markkinoilta voisi poronlihallekin löytyä entistä tuottavampi lokero.

--- Teksti: Anna-Riikka Lavia. Kuva: Lapin materiaalipankki ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 1/2020.

Pientuottajalle on eduksi käyttää useita myyntikanavia. Tuolloin tavara liikkuu, vaikka joku kanava ei vetäisikään. Suoramyynti kuluttajalle ja vähittäiskauppaan antaa mahdollisuuden määritellä hintatasoa tai ainakin neuvotella hinnoista, ja myöskin säädellä myyntiä oman varastotilanteen mukaan. Verkossa tuottajan on mahdollista tavoittaa suuri joukko yksitäisiä kuluttajia ja kertoa tarinaa tuotteen takaa. Verkossa toimiminen vaatii kuitenkin markkinoinnin ja myynnin panostuksia. Pelkkä läsnäolo ei riitä. Yksittäisellä tuottajalla ei välttämättä ole mahdollisuutta panostaa markkinointiin yksin. Verkossa olisikin järkevää tehdä markkinointia yhdessä.

Tarkastamatonta poronlihaa on voinut poronhoitoalueella aikaisemmin vain luovuttaa kuluttajalle suoraan tuotantopaikalta. Nyt sitä voidaan poronhoitoalueen sisällä myös toimittaa asiakkaalle.

Tämä mahdollistaa lihan suoramyymisen esimerkiksi REKO-lähiruokaringin kautta. REKO-lähiruokarinki toimii niin, että kuluttaja tilaa haluamansa tuotteet etukäteen paikallisen REKO-ringin Facebook-ryhmässä ja tuottaja toimittaa tavaran yhteisesti sovittuna jakoaikana yhteiselle jakopaikalle. Lihaa on mahdollista myydä ruhona, leikattuna, pakastettuna tai perinteisellä tavalla kuivattuna. Toiminnasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus oman kunnan elintarvikeviranomaiselle. Leimaamattoman lihan myynnin mahdollisuudet ovat kuitenkin edelleen hyvin rajalliset. Sen sijaan tarkastetun lihan myynti mahdollistaa kaupanteon ravintoloiden, kauppojen ja tukkuliikkeiden kanssa. Tarkastettua lihaa saa leikata ja pakata ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa tai jalostaa halutusti liha-alan laitoksessa, kuten pienjalostamossa. Esimerkiksi matkailuelinkeinoon liittyvät ansaintamahdollisuudet voidaan kestävästi hyödyntää vain leimatulla lihalla, ammattimaisella toiminnalla ja laadukkailla tuotteilla.

Poronlihantuottajilla on omia verkkokauppojansa, sekä omia että yhteisiä. Erilaisia pientuottajille sopivia yhteisiä verkkokauppoja löytyy useita, eivätkä niiden kustannukset ole suuret. Yksittäisen toimijan kannattaakin miettiä, onko oman verkkokaupan sijaan järkevämpää laittaa tuotteet myyntiin johonkin yhteiseen, valmiiseen verkkokauppaan.

Tyypillisesti yhteismyyntiä toteuttava verkkokauppa veloittaa provision myynnistä, eikä tuottajalle koidu osallistumisesta kiinteitä kustannuksia. Myös tuotteiden toimittamisen logistiset ratkaisut ovat yleensä valmiina ja usein kuljetuskustannukset lasketaan automaattisesti asiakkaan maksettavaksi. Valmiit verkkokaupat tarjoavat myös mahdollisuuden päästä laajemman kuluttajajoukon tietoisuuteen helpommin kuin oma, yksittäinen verkkokauppa, jolle voi olla vaikea saada näkyvyyttä. Yhteisen verkkokaupan ylläpitäjät huolehtivat yleensä ainakin jossakin määrin verkkokaupan markkinoinnista ja näkyvyydestä, mikä on pientuottajalle etu.

Avainsana onkin juuri näkyvyys. Kuluttajat pitää saada haluamaan tiettyä tuotetta ja sitten se pitää tarjota helposti ostettavaksi. Kuluttajakeskustelua lihasta käydään kiivaasti, mutta poronliha on siinä tällä hetkellä marginaalissa. Kun eri tavoin tuotettujen lihojen eettisyyttä tai vaikkapa terveellisyyttä vertaillaan, ei poronliha ole välttämättä edes mukana vertailussa. Poronliha pitäisi saada näkyvämmäksi potentiaalisille kuluttajaryhmille.

Yhteistä näkyvyyttä voisi tavoitella yhteisellä kampanjoinnilla valmiissa, sopivaksi katsotussa verkkokaupassa tai elinkeinon omalla markkinointisivustolla, josta on helppo pääsy kunkin poronlihantuottajan omiin myyntikanaviin verkossa. Poronlihan osalta olisi mahdollista tuoda esille tuotantotapoja, kulttuurista ja sosiaalista taustaa, tuotevalikoimaa ja tuotteen käyttötarkoitusta, kuten reseptejä. Markkinointisivusto toimisi poronlihan brändinrakentajana ja kysynnän kasvattajana, ja sen sisällöt tulisi teettää ammattitaitoisella, mutta myös elinkeinoa ymmärtävällä tekijällä. Kenenkään ei tätä työtä kannata ryhtyä yksin tekemään, vaan tuloksia tulisi hakea puhaltamalla yhteen hiileen.

Kaupankäynnin mahdollisuuksia verkossa:

REKO-lähiruokaringit (REKO - Reilua kuluttamista) on lähiruoan myynti- ja jakelumalli, jossa kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta ruokaa suoraan ilman välikäsiä. REKO-renkaat toimivat Facebookin kautta suljettuina ryhminään, joissa tilaukset ja toimitukset sovitaan. REKO-ryhmiä toimii esimerkiksi Rovaniemellä, Ranualla, Kittilässä ja Haukiputaalla.

Tilalta.fi on verkkokauppa, jossa voi suoramyydä tuotteita Oulun alueen asiakkaille. Verkkokaupassa voi tehdä ostoksia Oulun ja Haukiputaan REKO-lähiruokajakeluista ja sovitusta noutopisteestä noudettaviksi sekä kotiinkuljetettaviksi.

Ruokaasuomesta.fi on valtakunnallinen verkkokauppa, jossa tuottajat voivat myydä tuotteita käyttäen haluamaansa toimitustapaa. Ruokaasuomesta.fi tarjoaa myös mahdollisuutta perustaa oma ruokarinki tai myydä tuotteita REKO-lähiruokajakeluun.

Prolocalis.fi tarjoaa hakukoneen, jonka avulla pientuottajien palveluita voi hakea sijainnin tai kategorian perusteella. Pro Localis on tarkoitettu yksityisyrittäjille, jotka myyvät tuotetta tai palvelua itse.

Pohjolanlahiruoka.fi on Oulun seudulla toimiva lähiruuan verkkokauppa, johon kuuluu kuljetuspalvelu.

Eggspress.fi on lähiruuan verkkokauppa, jonka tilauksia ajetaan neljän viikon välein eri reittejä ympäri Suomea.

Aitojamakuja.fi on suoramyynnin neuvontasivusto, jonka yhteydessä on yrityshaku, jonka kautta pääsee kunkin yrityksen omiin viestintäkanaviin.

Tilalta.fi

Tilalta.fi on Oulusta käsin toimiva verkkokauppa, josta voi ostaa useamman pohjoissuomalaisen lähituottajan tuotteita samalla kerralla. Tuottaja voi toimittaa tilattua tavaraa Oulussa sijaitsevaan noutopisteeseen tai tilaajalle kotiin kuljetettavaksi. Palvelu mahdollistaa osallistumisen Oulun alueen REKO-lähiruokajakeluihin niin, että kuluttaja tilaa ja maksaa ostoksensa verkkokaupassa ja tuottaja jakelee ostokset REKO-jakelussa.

Tilalta.fi -palvelun perustaja Matias Koskelo pitää tärkeänä sitä, että kuluttajat saavat helposti tietoa ostamansa tuotteen tuotantotavasta ja taustoista. Tuottajat tarinoineen pääsevätkin hyvin esille verkkokaupassa. Tällä hetkellä Tilalta.fi -palvelu palvelee pelkästään kuluttajia, mutta tulevaisuudessa se voi toimia myös myyntikanavana ravintoloille, kaupoille ja muille jälleenmyyjille.

Matias Koskelo uskoo, että suoramyydylle poronlihalle olisi kysyntää Oulun seudulla ja etelämpänäkin. Tilalta.fi -kaupassa on myynnissä monenlaista lähilihaa, mutta ei vielä poroa. Matias pitää poroa premium-tuotteena. Aika on nyt sellainen, että kun ihminen syö ja juo, hän haluaa tietää, mistä ruoka tulee ja onko sen kuluttaminen vastuullinen teko. Poronlihan tuotantotapojen ja tarinan esille tuominen olisi tärkeää. Vaikka poron tuntevat kaikki, voi poroelinkeino olla monelle nykykuluttajalle vieras.

Parasta Pohjoisesta - paikalliset raaka-aineet ja käsityöyrittäjyys

Parasta Pohjoisesta - paikalliset raaka-aineet ja käsityöyrittäjyys on Leader Pohjoisin Lappi ry:n rahoittama ja hallinnoima hanke, jossa tarjotaan mm. matalan kynnyksen yrityspalveluneuvontaa paikallisia raaka-aineita hyödyntäville yrityksille ja käsityöalan yrittäjille. Hankkeessa tuotetaan selvitys poronlihan ja muiden porotuotteiden verkkomarkkinoinnin ja myynnin mahdollisuuksista, ja yhteisen markkina-alustan perustamisesta porotuotteiden myyntiä ja markkinointia varten. Selvitystä esitellään hankkeen Parasta porosta -loppuseminaarissa Sodankylän valtuustosalissa 19.3.2020 alkaen kello 13.00 (tilaisuus peruuntui koronan vuoksi). Tilaisuudesta lisää sivuilla www.pohjoisinlappi.fi

Kirjoittaja: Anna-Riikka Lavia

Anna-Riikka Lavia on filosofian maisteri ja elintarvikkeiden valmistaja. Anna-Riikan ammattitaito on peräisin aluekehityshankkeista (mm. Paliskuntain yhdistyksen Poronliha 2020 -hanke) 15 vuoden ajalta ja omasta viisi vuotta toimineesta elintarvikealan yrityksestä. Arctic Ice Cream Factory Oy:ssa valmistetaan jäätelöä lähimaidosta, ja se toimii maitoalan laitoksena Tervolan Louella.

0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Ajankohtaista muualla

Lapland above ordinary
Juttuja poro-hakusanalla
Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi
Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä

Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaarinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto