Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

10.5.2022

MERIKOTKA-POROPROJEKTIN KUULUMISIA

Keväällä 2021 ympäristöministeriö käynnisti projektin, joka selvittää merikotkan porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

--- Teksti: Camilla Ekblad. Kuva: Olli-Pekka Karlin. Graafit: Aarre Jortikka ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 1/2022.

Syyskuulle 2022 saakka jatkuvasta projektista kerrottiin laajemmin Poromies-lehden numerossa 2/2021. Tutkimuksen ensimmäinen vuosi on nyt takana ja olemme kerryttäneet tietoa havainnoimalla tunturissa ja vasomistarhoilla, kartoittamalla ja keräämällä koparoita kotkanpesiltä sekä asentamalla satelliittilähettimiä merikotkan pesäpoikasille.

Kesällä 2021 poronhoitoalueella tunnettiin 86 asuttua merikotkanpesää, joissa varttui yhteensä 74 merikotkanpoikasta. Pesivät linnut pysyvät luonnollisesti pesänsä läheisyydessä ja niiden ravinnonkäyttöä on mahdollista tutkia pesällä. Pesivien lintujen lisäksi poronhoitoalueella liikkuu keväästä syksyyn myös nuoria, pesimättömiä merikotkia. Koska näiltä puuttuu pesään liittyvät kytkökset ja velvoitteet, ne pystyvät liikkumaan vapaasti laajoilla alueilla.

Lapissa kuoriutunut merikotkanuorukainen 'Räpsyn Samppa' kantaa satelliittilähetintä. Kuva Olli-Pekka Karlin.

Suoralla havainnoinnilla pyrimme näkemään tapauksia, joissa merikotka kävisi poronvasan kimppuun. Riski on suurin vasomisaikana, jolloin vasat ovat haavoittuvaisimpia, vedet ovat jäässä ja ensisijaisesti kalaa syövän merikotkan on löydettävä muuta ravintoa. Suoria hyökkäyksiä on kuitenkin vaikea päästä todistamaan. Keskitimme havainnoinnin:
1) poronhoitajien tunnistamiin ongelmapaikkoihin (Kilpisjärvi, Lapin paliskunta),
2) alueille, joilla aikaisempien satelliittipaikannusten perusteella liikkuu paljon merikotkia (Utsjoki, Muotkatunturi), sekä
3) vasomistarhoille (Muonio, Enontekiö).

Tässä työssä olivat korvaamattomana apuna paikalliset poronhoitajat sekä satelliittilähettimiä kantavien porojen paikannukset. Havainnointi jatkuu keväällä 2022, jolloin meillä on apuna lisäksi satelliittimerikotkien paikannustiedot.

Kotkanpesiltä löydettyjen koparoiden perusteella tiedämme, että pesivät kotkat syövät poronvasoja, mutta emme tiedä ovatko poronvasat olleet kotkien saalistamia vai kuolleena löytämiä. Tähän pyrimme saamaan selvyyttä tutkituttamalla koparat Ruokavirastolla.

Alustavat tulokset koparoiden esiintyvyydestä näyttävät, että vuosien välillä on suuria, ilmeisesti säästä johtuvia eroja, ja että myös kotkalajien välillä on eroja.

Heinäkuussa 2021 asensimme kymmenelle merikotkan pesäpoikaselle satelliittilähettimet, joiden paikannusten perusteella voimme keväällä ja kesällä 2022 seurata merikotkien liikkeitä ja mahdollisia kytköksiä poroihin. Haluamme saada mahdollisimman kattavaa tietoa poronhoitoalueen eri osissa kuoriutuneiden merikotkien liikkeistä, joten satelliittikotkiksi valikoitui kymmenen merikotkan pesäpoikasta Kuusamosta, Kemijärveltä, Luiro-joelta, tekoaltaiden ympäristöstä, Inarilta ja Muoniosta.

Ensimmäinen nuori, 'Oula', suuntasi synnyinreviiriltään Kuusamosta etelään syyskuun puolivälissä ja viimeiset, Vuotsolta kotoisin oleva 'Tuula-Riitta' ja Kemijärveläinen 'Suoma', lokakuun 21. päivänä.

Talvea nämä kotkat näyttävät viettävän Lounais-Suomessa, Ahvenanmaalla, Merenkurkussa ja Etelä-Ruotsissa. Huhtikuun tienoilla ne toivon mukaan suuntaavat takaisin pohjoiseen ja antavat meille uutta tietoa nuorten merikotkien liikkeistä poronhoitoalueella ja mahdollisista havainnointialueista.

Havaintoja tarvitaan – osallistu tutkimukseen!

Uhkatilanteita näkevät todennäköisimmin alueella säännöllisesti liikkuvat henkilöt, kuten paikalliset poronhoitajat. Jokainen havainto on tärkeä.

Ilmoita merikotkavahingosta

Merikotkien tekemistä hyökkäyksistä ja tapoista voi raportoida verkkolomakkeella, joka on auki koko tutkimuksen ajan, elokuun 2022 loppuun asti. Lomakkeen voi täyttää milloin vain, myös useamman kerran, jos tilanteita tulee vastaan useammin.

Kerro ongelmapaikasta

Onko tarhallasi tai maillasi ollut merkittäviä ongelmia merikotkien kanssa? Haemme keväälle 2022 uusia havainnointipaikkoja. Jos sinulle sopii, että tutkijat tulisivat tarhallesi seuraamaan merikotkien käytöstä tai tiedät alueen, jonne kannattaisi mennä havainnoimaan, ilmoita kiinnostuksestasi torstaihin 14.4. mennessä.

Lähetä uhri Ruokavirastoon

Jos näet merikotkan tappavan poronvasan ja ruho on tallella, sen voi ilmaiseksi lähettää Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tarkemmat ohjeet ja linkki kyselyyn löytyvät Paliskuntain yhdistyksen sivuilta osoitteessa paliskunnat.fi/py/merikotka-porovahingot. Vahingoista voi kertoa myös soittamalla Paliskuntain yhdistykseen. Lisätietoa projektista löytyy verkosta osoitteesta www.saaksisaatio.fi/poro. Osoitteesta löytyy myös opas maa- ja merikotkien erottamiseen.

Merikotkailtama

Jos koronatilanne sallii, järjestämme merikotkailtaman huhtikuussa. Tilaisuuteen toivotamme tervetulleiksi kaikki teemasta kiinnostuneet. Asiasta tiedotetaan Paliskuntain yhdistyksen neuvonnan Facebookin kautta.

0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Poroista muualla

Lapland above ordinary.
Poroaiheisia artikkeleita


Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi


Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä


Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaartinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto