Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

16.11.2021

VINKKEJÄ VIEROPALKISISTA JA MUITA TAPOJA OPPIA UUTTA

Riikka Kenttälä ja Hanna-Riikka Kuhmonen Sattasen tilaisuudessa vaihtamassa ajatuksia.

Omaa työtä kehittämässä. Poronhoitajat ovat usein itse oppineita alansa ammattilaisia. Tiedot ja taidot karttuvat iän myötä ensin töitä lapsena seuraten ja vähitellen itsekin niihin osallistuen. Opettajina toimivat vanhemmat, sukulaiset, ystävät ja muut poronhoitajat.

--- Teksti ja kuvat: Iida Melamies  ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 3/2021.

Halutessaan poronhoitajan ammattiin voi myös kouluttautua Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. Tarve uusien taitojen oppimiseen ei kuitenkaan pääty, kun lapsi kasvaa aikuiseksi tai silloin, kun koulusta saa todistuksen kouraan. Vaikka poro eläimenä ei muuttuisikaan, moni muu työskentelyyn vaikuttava asia muuttuu. Tehdäänkö silloin asiat niin kuin aina ennenkin vai mukaudutaanko muutoksiin?

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko työuran kestävää osaamisen kehittämistä, jolla pyritään vastaamaan työn muutoksiin. Jokainen ammattilainen hyötyy oman työnsä kehittämisestä. Tavoitteena on tehdä työstä sujuvampaa ja parantaa työssä jaksamista sekä työhyvinvointia. Töiden sujuvuus taas tarkoittaa, että aikaa jää enemmän muuhunkin: vapaaseen tai vaikkapa myynnin tehostamiseen. Sujuvampi työ tarkoittaa usein myös pienempiä kustannuksia ja parempaa elinkeinon tuottavuutta.

Miten kehittää omaa työtä?

Toisten työtä on helppo arvioida ja joskus jopa arvostella, mutta oman työn analyyttinen tarkastelu voi olla vaikeaa: omalle tekemiselleen on ikään kuin sokeutunut. Monesti asiat tehdään vuodesta ja sukupolvesta toiseen samoin, vaikka toimintaympäristö ja oma toimintakykykin muuttuisivat. Esimerkiksi iän karttuessa työ voi tuntua raskaammalta ja palautuminen on hitaampaa tai isän opettamat työskentelytavat eivät sellaisinaan sovikaan tyttärelle. Vaikka haasteet tunnistaisikin, voi niihin olla vaikea löytää itsekseen pähkäillen ratkaisuja.

Myös uudet työvälineet ja teknologia tuovat poronhoitajalle tarpeen oppia nopeastikin uusia asioita. Ettoporukoissa on vielä mukana henkilöitä, jotka poromiesuransa alussa ovat koonneet porot aitaan ilman moottoriajoneuvoja tai edes radiopuhelimia. Nyt apuna ovat mönkijät, kelkat, kopterit ja paikannuslaitteet. Verrattain on siis paljon uutta, minkä käyttöä on itse ja porukalla kokeilemalla pyritty opettelemaan. Kehitys ei aina tarkoita vain uusia toimintatapoja vaan joissain asioissa ollaan palattu vanhoihin konsteihin. Tästä hyvänä esimerkkinä on koirien määrän ilahduttava lisääntyminen porotöissä. Jokaisessa paliskunnassa ja jokaisella poronhoitajalla on omanlaiset käytäntönsä: miten voitaisiin löytää niistä parhaimmat ja hyödyntää niitä omassa työssään?

Yhteinen poronhoitoalue -hankkeen tavoitteena on tukea poronhoitajia oman työnsä kehittämisessä. Viime kesäkuussa järjestettiin Oman työn kehittämisen -työpajoja neljällä paikkakunnalla poronhoitoalueella. Mukaan saatiin yhteensä yli 40 poronhoitajaa 15 eri paliskunnasta. Tapaamisissa puhuttiin oman työn haasteista sekä ideoitiin tapoja vastata niihin. Ideoita kertyi paljon ja nyt on aika viedä ne tällä porukalla myös käytäntöön. Suunnitteilla on muun muassa vierailuita toisten poroerotuksiin, suoramyynnin myyntityön kehittämistä ja myyntiprosessin sujuvoittamista, poron ensiapukurssia, tarhavasottajien kokemusten vaihtoa, naisten iltaa ja porokoiran käytön tehostamista. Ajatuksena on, että opetellaan yhdessä, käydään vertaisoppimassa toisten luona tai etsitään ratkaisuja ihan muilta aloiltakin. Laajempana tavoitteena on löytää tapoja, joilla kuka tahansa yksittäinen poronhoitaja voi jatkossakin kehittää omaa työtään. Paras asiantuntijahan porotyön kehittämiseen on aina poromies itse.

0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Ajankohtaista muualla

Lapland above ordinary
Juttuja poro-hakusanalla
Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi
Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä

Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaartinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto