Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

23.12.2020

’POROIHMISTEN PITÄISI ALKAA NÄYTTÄÄ MUILLE KUNTALAISILLE KUINKA TÄRKEITÄ HE OVAT’

Miina Seurujärvi ja Čirri erotustauolla

Miina Seurujärvi (vihr.), Inari. Seurujärvi toivoo enemmän keskustelua ja vähemmän nurkissa mutisemista. Kuntapolitiikassa toimiminen on yksi tapa edistää tätä kehitystä.

--- Teksti: Timo Rehtonen. Kuva Osmo Seurujärvi.  ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 4/2020.

Saamelaiskäräjien oppimateriaalisuunnittelijana työskentelevän Seurujärven arjessa poronhoito on koko ajan läsnä, sillä aviomies ja kaksi lapsista ovat päätoimisia poronhoitajia.

Seurujärvi asettui ehdolle ensimmäistä kertaa viime kuntavaaleissa vajaa neljä vuotta sitten. Vaaliteemoina olivat saamenkielisen perusopetuksen edistäminen sekä toimiminen syrjäkylien ihmisten ja poroelinkeinon hyväksi.
– Jos haluaa vaikuttaa asioihin, kannattaa edes yrittää. Nurkan ja selän takana mutiseminen ei johda mihinkään. Kuntapolitiikassa ainakin pystyy yrittämään vaikuttamista.

Paliskuntien ja kunnan välille pitäisi saada enemmän vuorovaikutusta

Kuluvan valtuustokauden asioihin kuului se, kun matkailuyritys haki kunnalta suunnittelutarveratkaisua rakentaa yksityismaalle matkailukäyttöön tarkoitettuja rakennuksia. Seurujärvi oli kunnanhallituksen varajäsenenä kuulemassa hakemuksen sisältöä.
– Rakennusta suunniteltiin paliskunnan kannalta hyvin hankalaan paikkaan, joten toin esille, että olisi syytä kuulla asiassa tarkemmin myös paliskuntaa. Enemmistö kunnanhallituksesta oli kuitenkin eri mieltä.

 Paliskunta valitti kunnan matkailuyritykselle myönteisestä päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kumosi Inarin kunnanhallituksen päätöksen. Syynä oli, että kunta ei ollut tiedottanut hakemuksesta paliskunnalle eikä varannut sille tilaisuutta muistutuksen tekoon.

Seurujärven mukaan tässäkin asiassa olisi säästytty paljolta, jos kunnanhallitus olisi alun perin kuullut paliskuntaa.
– Monelta pikku väännöltä vältyttäisiin, jos osapuolet kertoisivat kannoistaan toisilleen jo ennen päätöksentekoa. Keskustelun ei tarvitse olla aina niin virallista, vaan se voi olla myös vapaata ja ennakoivaa vuoropuhelua.

Viime talvi oli poroille vaikea. Rankkojen olosuhteiden vuoksi jouduttiin paikoin ruokkimaan poroja jäälle. Tästä seuranneiden ilmoitusten vuoksi paliskunnille annettiin kehotus lopettaa toiminta sakon uhalla.
– Inarin kunnassa on voimassa niin sanottu heinityssääntö (Inarin kunnan ympäristönsuojelumääräykset §14), joka määrittelee sen, missä paikoissa talviruokinta on kiellettyä. Tällaisia alueita ovat pääasiassa vesistöt. Kun tätä pykälää sorvatessa olisi kuunneltu varsinkin niitä paliskuntia, joita asia tosiasiassa koskee, ei tarvitsisi mennä tässäkään asiassa vaikeimman kautta. Myös pykälien tulkinnassa on omat haasteensa, Seurujärvi sanoo.

Lupaukset on lunastettava

Valtakunnan politiikka ei näy Seurujärven mukaan suuresti Inarin kuntapolitiikassa – tosin puolueiden päälinjaukset voidaan havaita kunnallisellakin tasolla.
– Harvoin tulee esille asioita, joissa puolueryhmät vaativat ryhmäkuria. Eikä se ole niin tiukkaa kuin valtakunnanpolitiikassa, koska täällä vaikuttaa enemmän henkilö kuin puolue. Tännehän on päästy lupaamalla äänestäjille jotain, ja ainakin minä toimin siltä pohjalta, että yritän täyttää niitä lupauksia.

Asiat täytyy priorisoida

Seurujärven mukaan päätöksenteon kannalta on suuri merkitys, mihin lautakuntiin kuuluu. Käsiteltävien asioiden paljouden keskellä kuntapäättäjä joutuu myös valitsemaan, mihin hän keskittyy.
– Aika ei riitä kaikkeen, varsinkaan jos on työelämässä mukana, joten on valittava ne aihepiirit, joihin panostaa, sanoo Seurujärvi, joka on itse sivistyslautakunnan jäsen, teknisen lautakunnan varajäsen ja kunnanhallituksen varajäsen.

Miina Seurujärvi ei ole vielä varma, jatkaako hän kuntapolitiikassa. Poroihmisille hänellä on kuitenkin viesti.
– Heidän pitäisi alkaa näyttää muille kuntalaisille, kuinka tärkeitä he ovat. Tällä tärkeyden ajatuksella he voisivat lähteä ehdolle vaaleihin ja läpi päästyään olla päättämässä poroelinkeinolle tärkeistä asioista.

0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Ajankohtaista muualla

Lapland above ordinary
Juttuja poro-hakusanalla
Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi
Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä

Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaartinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto