Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

21.12.2020

'ONNISTUMISTEN ANSIOISTA IKÄVÄT PÄIVÄT UNOHTUVAT'

Aki Nevalainen (vas.) on Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja. 40 vuotta yhtäjaksoisesti kunnallispolitiikassa toiminut Nevalainen haluaa jatkaa kuntapäättäjänä. Innostusta yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen ei vähennä edes haaste käräjille.

--- Teksti: Timo Rehtonen. Kuva: Janita Kenttälä ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 4/2020.

– Eihän luottamustehtävien hoitamisesta paljon kiitosta saa, enempikin tulee moitteita, mutta kun toisinaan saa tärkeänä pitämänsä asian päätöksenteossa läpi, niin onhan se palkitsevaa, Aki Nevalainen sanoo.

Kelontekemässä asuvan, poromiehen ammattia harjoittavan kunnallispoliitikon sanomana on myös, että kaikissa poronhoitoalueen kunnanvaltuustoissa pitäisi olla poroelinkeinon edustajia. Vähintään yksi.
– Kyseessä on tämän alueen perinteinen elinkeino, jonka on pystyttävä selviytymään myös uusista haasteista. Vain päätöksenteon kautta elinkeinon ääni kuuluu.

Ei ryhmäkuria eikä valtakunnanpolitiikkaa

Nevalainen sanoo, että valtakunnallinen puoluepolitiikka ei näy juurikaan kuntapolitiikassa.
– Kittilässä yhteistyötä tekevät keskenään eri puolueet kuin valtakunnallisella tasolla. Paljon on kysymys myös henkilökemioista, eli sekin ratkaisee, kuinka ihmiset pärjäävät keskenään. Kunnallistasolla tehdään paikallista politiikkaa ja niin pitää ollakin.

Viimeaikaisista poronhoitoon liittyvistä päätöksistä Nevalainen kertoo esimerkin kaavoituksesta. Kyrön paliskunnassa oli porojen joenylityspaikan kohdalle merkitty kaavaesitykseen mökkitontteja. Poromiesten kuulemisten jälkeen tontit poistettiin esityksestä valtuuston päätöksellä.
– On tärkeää, että poromiehet ja paliskunnat ovat aktiivisesti seuraamassa, mitä suunnitellaan ja päätetään. Poroelinkeinoa uhkaavia hankkeita on tulossa koko ajan lisää.

Nevalainen viittaa uhilla useisiin Kittilän kunnan alueelle suunniteltuihin tuulivoimapuistohankkeisiin.
– Yksityinen tuulivoimahanke, jota ollaan sijoittamassa poronhoidolle erittäin tärkeälle alueelle, on jo kaavoitusvaiheessa. Kunnanvaltuusto päättää siinäkin asiassa, hyväksytäänkö kaava. Itse en kannata tuulivoiman lisärakentamista kunnan alueelle.

Maakuntakaavaan pitää vaikuttaa

Tunturi-Lapin maakuntakaavan päivitys alkaa ensi vuonna. Vaikka maakunnallisessa päätöksenteossa ei kaikilla kunnilla olekaan edustajaa jokaisessa toimikunnassa, kaavaan liittyviä kuulemistilaisuuksia järjestetään kaavan vaikutusalueen kylissä.
– Poromiesten ja paliskuntien täytyy olla vaikuttamassa maakuntakaavan sisältöön, koska maankäytön suunnitteluperiaatteet lyödään siinä lukkoon kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Uuteen kaavaan merkitään mukaan nyt myös poroaidat, joten paliskuntien pitää olla tarkkana, että kaikki merkinnät tulevat kaavaan oikein.

Maakuntakaava on ohjeellinen maankäytön suunnitelma, jonka pohjalta kunnat kaavoittavat.
– Se ei ole sitova, mutta jos sinne on valmiiksi merkitty tuulivoima-alue, niin kyllä kunnalla on pyrkimyksiä sinne tuulivoimaa myös kaavoittaa. Suunnitteluvaiheessa on helpompi tehdä muutoksia kuin kymmenien vuosien päästä valmiiseen kaavaan.
   
Nevalaisen mukaan Kittilän poronhoitajat ovat olleet hyvin tietoisia eri suunnitelmista.
– Aktiivinen asenne johtuu paljolti juuri siitä, että kuntapäättäjissä on useita poroelinkeinon edustajia, jotka tiedottavat vireillä olevista suunnitelmista alueen paliskunnille.

Uusiin vaaleihin

Kelontekemästä kotoisin olevan Nevalaisen kunnallispoliittinen ura alkoi lukioaikana Oulussa, jossa hän asettui ensimmäisen kerran kunnallisvaaliehdokkaaksi 40 vuotta sitten. Kaupunginvaltuutetun pestiin eivät äänet yltäneet, mutta vaalien jälkeen hän pääsi Heinäpään kaupunginosan vaalilautakunnan jäseneksi. Muutaman vuoden kuluttua, kotiseudulle palattuaan, hänet valittiin Kittilän valtuustoon 25-vuotiaana.
  
Nevalainen ei ollut aikaisemmin ajatellut nousevansa kuntapolitiikan johtotehtäviin, mutta tilanne muuttui viime vaalien jälkeen, kun Kittilän yhdeksästä puolueryhmästä kuusi pyysi häntä kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi. Tämän jälkeen hänet valittiin myös Lapin liiton valtuuston puheenjohtajaksi.
  
Kittilän kunnallispoliittiset taistelut ovat saaneet viime vuosina valtakunnallisen huomion. Valtuuston puheenjohtajakaan ei ole tulitukselta välttynyt: ensi vuonna Nevalaisen ja muutaman muun kuntapäättäjien toimia käsitellään oikeudessa.
– Ovathan nämä raskaita prosesseja, mutta käräjille lähtö ei huolestuta, koska tiedän, että en ole tehnyt mitään laitonta. Hyvillä mielillä jatkan kunnallispolitiikassa.

Valtuustoihin tarvitaan lisää poroelinkeinon edustajia

Aki Nevalainen on innostanut kittiläläisiä poronhoitajia lähtemään ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin. Tilanne näyttää sikäli hyvältä, että tämän hetken tiedon mukaan kolme uutta poroelinkeinon edustajaa on asettumassa ehdolle.
– Uusien valtuutettujen ei tarvitse olla huolissaan kokemattomuudestaan, koska heille annetaan koulutusta siitä, miten päätöksenteko tapahtuu.

Nevalaisen mielestä kunnallisen päätöksenteon kuvioita voisi opettaa jo peruskoulussa.
– Tällöin tiedettäisiin paremmin, mitä kuntapäättäjät tekevät, ja toisaalta kynnys alkaa itse päättäjäksi varmasti madaltuisi. Kuntaliiton kouluttajat tulevat varmasti mielellään kouluille kouluttamaan niin oppilaita kuin tarvittaessa opettajiakin.

0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Ajankohtaista muualla

Lapland above ordinary
Juttuja poro-hakusanalla
Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi
Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä

Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaartinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto