Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

11.8.2022

KOIRIEN AIHEUTTAMAT HÄIRIÖT JA VAHINGOT PORONHOITOALUEELLA

Kartalla näkyvät ilmoitetut koiravahingot vuodelta 2021.

Koirien aiheuttamat vahingot ovat vakiintuneet jokavuotiseksi ongelmaksi. Koirat aiheuttavat myös merkittävää häiriötä ja rauhattomuutta porolaitumilla etenkin metsästysaikaan.

--- Teksti: Vilma Sanaksenaho ja Marja Anttonen. Kartta: Paliskuntain yhdistys ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 2/2022.

Paliskuntain yhdistys on Metsähallituksen, Riistakeskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa käynyt säännöllisesti keskustelua koiravahingoista ja keinoista niiden vähentämiseen ja ehkäisemiseen. Tätä varten on tehty selvitystä koirien poroille aiheuttamista vahingoista. Tietoja on kerätty verkkopohjaisella kyselylomakkeella, joka on avattu maaliskuussa 2020. Kyselyn tavoitteena on saada tilastoitua koirien aiheuttamia vahinkoja. Koiravahinkoja ei aiemmin tilastoitu tai kerätty aktiivisesti ja viranomaisille ei kaikista vahingoista ole tehty ilmoituksia, minkä vuoksi kysely on ollut tarpeellinen toteuttaa.

Vuodelta 2020 koiravahinkoilmoituksia annettiin 82 kappaletta, ja vuodelta 2021 niitä oli 83.

Vahingot painottuvat syksyyn ja metsästysaikaan. Vuonna 2020 ja 2021 eniten vahinkoja tapahtui marraskuussa. Toiseksi eniten vahinkoja tapahtui vuonna 2021 joulukuussa ja kolmanneksi eniten lokakuussa. Vuonna 2020 toiseksi eniten vahinkoja aiheutui lokakuussa ja kolmanneksi eniten joulukuussa. Vuosien 2020 ja 2021 tietojen pohjalta suurin osa ilmoitetuista vahingoista, yli 70 % ajoittuu loka-, marras- ja joulukuulle.

Vuoden 2021 ilmoitetuissa vahingoissa 55 tapauksessa kuoli tai lopetettiin vähintään yksi poro, muutamissa tapauksissa poroja oli kuollut tai lopetettu useampia. Ilmoitetuista koiravahingoista vuonna 2021 yli puolet oli tapahtunut metsästyksen yhteydessä ja niistä pääosa hirvenmetsästyksen yhteydessä. Toiseksi eniten vahinkoja oli sattunut tapauksissa, joissa koira oli karannut. Näin oli myös edeltävänä vuonna 2020.

Keväisin on tapahtunut vain yksittäisiä koiravahinkoja, mutta sekä vuonna 2020 että 2021 huhtikuussa oli nähtävissä piikki koiravahinkojen ilmentymisessä.

Paliskunnista on tullut viestiä siitä, että menneenä syksynä porot olivat erityisen paljon hajallaan, mikä vaikeutti poronhoitotöitä. Syksyn entisestään hankalaa tilannetta on vaikeuttanut kiimarauhoitusajan lyhentäminen. Hirvenpyynnin kiimarauhoitusaikaa lyhennettiin viikolla, ja se oli 11 päivää syksyllä 2021, jolloin metsästys jatkui jo 2.10.

PORONHOITAJA!
Olethan ilmoittanut sattuneet koiravahingot?

On tärkeä ilmoittaa sattuneet vahingot, jotta saisimme mahdollisimman laajasti ne tilastoitua. Kyselylomakkeen tietoja hyödynnetään Paliskuntain yhdistyksen vaikuttamis- ja viestintätyössä sekä taustatietona keskustelussa haittojen vähentämisestä ja ehkäisemisestä. Lomakkeelle on tänä vuonna lisätty tarkentavia kysymyksiä liittyen vahinkotilanteiden vakuutus- ja korvausasioihin, jotta saisimme näistä tarkempaa tietoa. Voit tehdä ilmoituksen, vaikka vahingossa ei olisikaan menehtynyt poroja. Lomakkeelle voi ilmoittaa myös koirien aiheuttamasta häiriöstä esimerkiksi, kun tokkia on hajonnut tai vasat ovat erkautuneet emistään porojen ajattamisen takia. Myös seura- tai koiravaljakkokoirien aiheuttamista vahingoista olisi tärkeä saada tietoa. Kaikki ilmoitukset ovat tärkeitä, jotta saisimme koiratilanteesta mahdollisimman kattavan kuvan.

Lomake löytyy tuttuun tapaan osoitteesta: https://bit.ly/koiravahinko. Ilmoitathan tapahtuneet vahingot mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Toivomme ilmoituksia verkkopohjaiselle kyselylomakkeelle, mutta koiravahinkoja voi ilmoittaa myös soittamalla Paliskuntain yhdistyksen porotalousneuvojille.

Koiravahinkokuvauksia (Laura Horsma)

Pertti Torvinen kertoo tapauksesta viime keväältä, jossa pilkillä olleilla henkilöillä oli ollut seisoja irti.

Torvisen mukaan koiran omistaja ilmoitti, että koira oli käynyt poron kimppuun ja raadellut vasan. Saaresta oli tullut vasapari jäälle, eikä koira ollut totellut omistajan käskyjä palata luokse. Tapahtuma-aika oli huhtikuu, jolloin jäällä oli käynyt vesi ja jään pinta oli liukas. Vasa oli kaatunut ja koira oli saanut sen kiinni. Omistaja oli saanut koiran kiinni tapahtumapaikalla ja porot olivat paenneet metsään. Torvinen oli jäljittänyt vasan, jolta oli raadeltu paisti ja jalka oli murtunut. Torvinen joutui lopettamaan vasan. Vasa ei ollut merkissä, joten hän oli jäljittänyt vaatimen, jonka perusteella poronomistaja oli saatu selville. Koiran ja poron omistajat olivat sopineet asian ja korvauksen.
- Koiran omistaja oli hyvin pahoillaan ja toimi asiallisesti ilmoittaessaan, siitä hatunnosto hänelle. Jotkut eivät ilmoita mitään, Torvinen sanoo.

Torvisen mukaan syksyllä on häiriötä pääasiassa ulkopaikkakuntalaisten koirista.
- Raateluja on suhteellisen vähän, mutta orpovasoja löytyy hiukan liikaa, kun koirat hajottavat tokat eivätkä vasat enää löydä emiään. Tällä perällä tokat pieniä jo muutenkin. Myös kevät on vaikea, kun porot löysätään tarhoista ja ihmiset ulkoilevat koirien kanssa paljon, Torvinen jatkaa.

Poromatkailuyrittäjä Anssi Kiiskinen kertoo koiran aiheuttamasta häiriötilanteesta maaliskuulta.

-Naapurista huskyfarmilta oli päässyt koira irti ja se tuli porotilan alueelle. Pororaito oli odottamassa asiakkaita, mutta safarille ei voitu irtokoiran vuoksi lähteä. Koira kävi useammassa aitauksessa ja vauhkoonnutti poroja. Aita, jolla asiakkaat saavat ruokkia poroja, piti sulkea asiakkailta koko päiväksi, sillä porot olivat niin vauhkona. Koiran poistuttua alueelta oli myös kierrettävä kaikki aitaukset läpi ja varmistettava, että aidat ovat ehjät ja kaikki porot ovat kunnossa. Tästä kertyi lisätyötä ja tilanne viivästytti safaritoimintaa tunneilla.
- Näissä tilanteissa se suurin vahinko on, jos asiakkaille sattuu jotain ja toisena koulutettujen ajokkaiden loukkaantumiset, Kiiskinen sanoo.

Mikäli porotilalle tulisi irtokoira joulukuisena aamuna, tietäisi se pahimmillaan päivältä 15 000 euron liikevaihdon menetystä.
- Jo parin tunnin myöhästyminen vaikuttaa koko päivään. Joulukuussa se tarkoittaa vaikutusta noin tuhanteen asiakkaaseen ja 150:n oppaan työpäivään, Kiiskinen kertoo.

Muitakin tapauksia on. Joskus irtokoira on vauhkoonnuttanut huhti-toukokuussa vaadintokan, josta vahinko on hyvin vaikeasti todennettavissa.
- Kun verta ei missään ole, menetykset näkee vasta syksyllä vasamäärissä, Kiiskinen kertoo.

Lähialueilla koiria on mennyt aitoihin, joissa poroja on laukotettu ja myös raadeltu sekä menehtynyt stressin seurauksena. Koirien aiheuttamat häiriöt metsässä alkavat jo elokuussa, kun karhunmetsästys alkaa, ja koirien määrä vain lisääntyy syyskuussa.
- Porot on elokuusta alkaen jatkuvasti laukalla, kun vasoilla olisi tärkeimmät kasvuajat. Tämä vaikuttaa suoraan vasojen painoon, Kiiskinen sanoo.

Petri Jänkälä kertoi ulkopaikkakuntalaisten koirien aiheuttavan häiriöitä. Metsässä liikkujista ei aina ole tietoa.
- Paikallisten kanssa tiedonkulku toimii, mutta ulkopaikkakuntalaisten kohdalta toivoisin, että metsähallitukselta saisi tietoon edes metsästyksenjohtajan. Tällöin voitaisiin olla suoraan yhteydessä alueella liikkuviin metsästäjiin, Jänkälä kertoo.

Jänkälän mukaan osa metsästäjistä ei ymmärrä, kuinka laajan alueen ettotyöt vaativat.
- Jotkin metsästäjät näkevät kartassa erotusaidan ja luulevat, että riittää kun pyrkii pysymään muutaman kilometrin päässä siitä.

Syksyltä 2021 Jänkälä onkin ilmoittanut useamman koirien aiheuttaman häiriön koiravahingotlomakkeella.
- Ettotyöt pitenivät usealla päivällä, kun koirat häiritsivät ettoa. Eräänkin eton aikana koira siirsi poroja 15 kilometriä linnuntietä. Pahimpana päivänä samalla alueella oli 16 koiraa ja 7 metsästysporukkaa, Jänkälä kertoo.

Lisätietoa koiravahingoista (Sarai-Natalia Kela)

Koirien poroille aiheuttamia vahinkoja voidaan pyrkiä estämään koiranomistajien tiedottamisella sekä yhteistyöllä heidän kanssaan. Lapin ammattikorkeakoulun Yhteinen poronhoitoalue -hanke on tehnyt lyhyen videon Metsästys poronhoitoalueella, josta käy pääpiirteittäin esille, mitä poronhoitoalueella metsästävän tulisi ottaa huomioon. Videolla painotetaan myös koirien hallintaa ja sitä, että metsästäjä on aina vastuussa koiransa tekemisistä.

Lisäksi Paliskuntain yhdistyksen nettisivuilta löytyy kattava tietopaketti koiran kanssa metsästämiselle poronhoitoalueella. Sivulta löytyy muun muassa lainsäädäntöä koskien koirien irtipitoa, koiranomistajan vastuut ja velvollisuudet sekä tietoa poronhoitajien oikeuksista. Näitä jakamalla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa voidaan pyrkiä lisäämään koiranomistajien tietoutta, ja täten ehkäisemään koirien porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Koirien aiheuttamia porovahinkoja voidaan pyrkiä ennaltaehkäisemään yhteistyössä koiranomistajien kanssa totuttamalla ja kouluttamalla pitkäjänteisesti jo nuoria koiria porovapaiksi kesyillä ja rauhallisilla poroilla.

Lapin ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Elina Kallio tekee opinnäytetyötä koirien porovapauteen liittyen. Opinnäytetyönsä tuloksena hän kokoaa oppaan, joka on suunnattu poronhoitoalueella koiran kanssa metsästäville henkilöille. Hän on myös kerännyt oppaaseen listausta paikoista poronhoitoalueella, jossa koiranomistajat voisivat kouluttaa ja totuttaa koiraansa poroihin.

0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Poroista muualla

Lapland above ordinary.
Poroaiheisia artikkeleita


Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi


Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä


Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaartinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto