Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

28.1.2022

DRONEN LENNÄTYS VAATII REKISTERÖITYMISEN TRAFICOMIIN

Ilma-aluksen käyttäjän tulee rekisteröityä, kun hän lennättää yli 250 grammaista tai kamerallista ilma-alusta. Näköyhteyden ulkopuolella lentämiseen tarvitaan erillinen toimintalupa.

--- Teksti: Timo Rehtonen ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 4/2021.

Traficomissa miehittämättömästä ilmailusta vastaava ylitarkastaja Esa Stenberg muistuttaa, että rekisteröinti koskee käyttäjää, ei dronea.
– Rekisteröimisen tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta säännöistä ja sitä kautta lisätä turvallisuutta. Rekisteröinti antaa mahdollisuuden myös tunnistaa lennättäjä tarvittaessa, hän sanoo.

Uusia Eu:n dronesääntöjä alettiin soveltaa 31.12.2020. Tällä hetkellä eletään siirtymäaikaa, jossa kansallisista säännöistä ollaan siirtymässä kohti säännöstöä, joka koskee kaikkia EU:n jäsenvaltioita. Siirtymäaika päättyy 1.1.2023.

Siirtymäaikana niin sanottuun avoimeen kategoriaan rekisteröityvän ei tarvitse suorittaa verkkotenttiä, jos hän lennättää alle 500 grammaista laitetta. Siirtymäajan jälkeen raja on 250 grammaa.

Kuukausi aikaa suorittaa verkkotentti

Verkkotentistä ei tarvitse maksaa rekisteröitymisen yhteydessä erillistä maksua. Linkin avattuaan rekisteröityjällä on kuukausi aikaa suorittaa koe. Yrityskertoja ei ole rajattu, eli kuukauden aikana saa yrittää läpimenoa niin monta kertaa kuin se on tarpeen.

40 monivalintakysymystä on jaoteltu eri aihealueisiin. Tentin läpimenoon vaaditaan 75 prosenttia oikeita vastauksia siten, että jokaisen aihealueen vastauksista tulee olla vähintään puolet oikein. Kokeen suorittanut tenttijä saa todistuksen, joka on voimassa viisi vuotta.

Jos dronea on tarvetta lennättää näköyhteyden ulkopuolella, toimintaan tarvitaan erillinen lupa, jota haetaan niin ikään Traficomilta. Lisätietoja toimintaluvan hakemisesta ja muista droneen liittyvistä luvista voi lukea osoitteesta droneinfo.fi

– Hakemuksen pohjalta määritellään maa- ja ilmariskit, joiden pohjalta muodostuu kokonaisriski. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että jos vain voi sopeuttaa toimintansa avoimen kategorian sääntöjen mukaiseksi, kaikki on yksinkertaisempaa, Stenberg sanoo. Erillisiä toimintalupia on myönnetty tähän saakka kansallisen säännöstön mukaisesti, mutta ensi vuoden alusta alkaen erillisen luvan suhteen noudatetaan samoja sääntöjä koko EU:n alueella.

Droneoperaattorirekisteröintejä on saapunut Traficomiin tämän vuoden aikana noin 12 000, mutta näköyhteyden ulkopuolella lennättämiseen sallivia erillisiä toimintalupahakemuksia ei paljoakaan.
– Ensi vuonna niitä on odotettavissa enemmänkin, kun niiden osalta siirrytään pelkästään EU-säännöstöön.

Yhdistys tai organisaatio voi olla operaattori

Dronesääntöjen mukaan operaattoriksi eli käyttäjäksi voi rekisteröityä myös yhdistys tai jokin muu organisaatio, jonka alaisuudessa voi toimia useampia kauko-ohjaajia. Tältä pohjalta voidaan ajatella, että paliskunta voi toimia operaattorina ja poronhoitajat kauko-ohjaajina. Paliskunta voi tällöin ilmoittaa kauko-ohjaajia kokeeseen.

Traficom valvoo lupia, poliisi toimintaa

Traficomin velvollisuutena on valvoa toimijoita, joille se on myöntänyt luvat.
– Me emme käy kuitenkaan tarkastusmatkoilla maastossa. Poliisi on se viranomainen, joka toimii silloin kun lennätetään väärin, ylitarkastaja Esa Stenberg sanoo.

Poliisi valvoo ilmatilaa esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, mutta 'droneratsioita' sekään ei pidä.
– Valvonta perustuu ilmoituksiin. Jos meille tulee tieto häiritsevästä lentotoiminnasta, etsimme aluksen ohjaajan, selvitämme syyn hänen toimintaansa ja tarkistamme luvat. Jatkuvaa ilmatilan skannausta emme kuitenkaan tee, ylikonstaapeli Jari Seppälä toteaa ja muistuttaa, että sääntöjä on tärkeää noudattaa asumattomillakin alueilla, koska niillä toteutetaan monenlaista lentotoimintaa.
– Porotöissähän käytetään myös miehitettyä kopterikalustoa. Lisäksi erämaissa lennätetään turisteja. Siellä täällä sijaitsee myös lentokieltoalueita ja niin sanottuja kylmiä kenttiä, joiden yläpuolella ei saa lentää.

Dronen lennättämiseen näköyhteyden ulkopuolella tarvitaan erityinen toimintalupa

Operaattorina toimiva organisaatio, kuten paliskunta, voi hakea 'erityinen'-kategorian toimintalupaa, joka mahdollistaa dronen laillisen lennättämisen näköyhteyden ulkopuolella.

Operaattorin tulee nimetä yhteys-/vastuuhenkilö (paliskunnan osakas), jonka kautta toiminta ja hakemukset koordinoidaan. Toimintalupahakemusta varten operaattorin tulee muun muassa määrittää toiminnan riskitasot ja täyttää niiden pohjalta tulevat vaatimukset, sekä laatia toimintakäsikirja. Jokaista tehtävää varten tulee nimetä pätevä kauko-ohjaaja (paliskunnan osakas).

Droneasetukseen on kirjattu kaikki erityisen kategorian käyttäjää eli operaattoria koskevat vastuut. Tämän lisäksi kauko-ohjaajia koskevat omat vastuunsa.

Toimintalupaa ei voida siirtää operaattorilta toiselle, eli esimerkiksi paliskunnalta toiselle.

'Erityinen'-kategorian operaattoriksi hakeminen ei käy yhtä vaivattomasti kuin 'avoin'-kategoriaan rekisteröityminen, joka tapahtuu netissä verkkotentillä. Paliskunta voi kysyä operaattoriksi hakemisen yksityiskohdista Traficomista (P. 029 534 5000, sähköposti: rpas@traficom.fi). Tietoa löytyy myös Traficomin droneinfo.fi-sivustolta, jonne päivitetään vielä tämän vuoden puolella entistä tarkempia ohjeita erityisen kategorian osalta.

Internetistä hakukoneilla löytyvää lisätietoa:
(UAS.SPEC.050 Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän vastuut)
(UAS.SPEC.060 Kauko-ohjaajan vastuut).

0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Poroista muualla

Lapland above ordinary.
Poroaiheisia artikkeleita


Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi


Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä


Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaartinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto