Poromies-lehden ajankohtaisia julkaisuja

29.11.2021

OIJÄRVEN PALISKUNTA - EI ENÄÄ TUULIPUISTOJA!

Paliskunnan nuorimmainen tutustumassa poronhoitotöihin. Kuvassa Oijärven paliskunnan poroisäntä Henri Siurua ja Oijärven paliskunnan rahastonhoitaja Leena Siurua heidän tyttärensä Inkan kanssa.

Oijärven paliskunnan alueelle on suunnitteilla tuulipuistohankkeita jo olemassa olevien tuulipuistojen lisäksi.

--- Teksti: Vilma Sanaksenaho. Kuva: Sami Höyhtyä  ---

Artikkeli on julkaistu Poromies-lehdessä 3/2021.

Tuulivoima-alueet, kuten Myllykankaan tuulipuisto, sijoittuvat tällä hetkellä paliskunnan länsilaidalle, rannikolle, mutta ne vaikuttavat jo poronhoitoon alueella. Suunnitelluista tuulivoimala-alueista Ollinkorven tuulipuistohanke sijoittuu poronhoitoalueen laidalle, mutta Yli-Olhavan tuulipuistohanke sijoittuu sisämaahan päin ja sen myötä keskeisille poronhoidon toiminta-alueille. Tämä tulee vaikuttamaan entistä enemmän porojen käyttäytymiseen alueella.

Paliskunnan rajalla sijaitseva porojen kesälaidunalue Muhosuo sijoittuu osittain Ollinkorven tuulipuiston alueelle. Oijärven paliskunnan poroisäntä Henri Siurua on huolissaan suunnitellusta tuulipuistohankkeesta.
– Se rajoittuu ihan poronhoitoalueen rajalle. Se on huono homma, koska porot saattavat kesäksi kulkeutua poronhoitoalueen ulkopuolelle viettämään räkkää.

Myös syksyllä metsästysaikaan metsästyskoirien aiheuttamien häiriöiden vuoksi porot voivat kulkeutua tuulipuistoalueen kautta poronhoitoalueen ulkopuolelle. Tuulipuistohankkeen alueelle rakennettavien teiden myötä porot voivat helposti kulkea esimerkiksi talvisin poronhoitoalueen ulkopuolelle. Tästä aiheutuu ongelmia, lisätöitä ja kustannuksia, kun poroja joudutaan siirtämään. Porot voivat myös kulkeutua rautatielle tai nelostien yli meren puolelle, josta niiden siirtäminen on vaikeampaa johtuen tien vilkkaasta liikenteestä.

Kuulumisia paliskunnista: Oijärven paliskunnassa ja sen lähialueella on useita toiminnassa ja suunnitteilla olevia tuulipuistoja (sijainti viitteellinen). Kartta Paliskuntain yhdistys.


Jo rakennetuista tuulipuistoalueista Myllykankaan alue on hieman vaikeuttanut ja hidastanut poronhoitotöitä, kun metsät on hakattu ja porot esimerkiksi tulevat räkkäsuojaan alueelle ja hajoavat siten pienempiin parttioihin, joita on vaikeampi koota aitaan. Siurua kertoo toisen jo olemassa olevan tuulipuistoalueen, Viinamäen, vaikutuksista:
– Porot ovat pienemmissä tokissa kesällä ja syksyllä niiden hajautuessa alueelle. Siellä ei ole metsää, joten ne on hankala saada sieltä aitaan. Kun laidunmaat pienenevät ja aitapaikat vähenevät, porojen kokoaminen hankaloituu.

Tuulipuistohankkeista aiheutuu laidunten menetysten lisäksi laajemmille alueille ulottuvia välillisiä laidunmenetyksiä sekä laidunten muutoksia. Tutkimuksissa on todettu, että tuulivoima aiheuttaa häiriötä muun muassa syntyvän melun ja liikkeen takia porojen laiduntamiselle vasonta-aikana. Häiriön lisäksi tuulipuistohankkeet vaikuttavat myös porolaitumien monimuotoisuuteen.
– Siellä alueella ei ole enää ruokamaata, joten porojen kokoon ja kuntoon vaikuttaa varmasti. Eihän siellä ole kun sepeliä, missä ne kesät pyörii. Siurua arvioi tuulipuistojen vaikutuksia.

Tuulipuistojen määrän lisääntyessä alueella olisi tärkeää saada entistä enemmän tietoa siitä, miten ne vaikuttavat poroihin ja poronhoitoon. Olisi myös toivottavaa, että poronhoito otettaisiin paremmin huomioon tuulipuistojen kaavoituksessa. Lähtökohtana tulisi olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa maankäyttöön alueella toteaa Siurua.
– Aika vähän, mitä on pystynyt vaikuttamaan. Kyllä, jos se mylly rakennetaan, samalailla se rakennetaan, ajatellaan siinä poroja tai ei, että ei jätetä metsiä pystyyn tai ruokamaita jäljelle.

Lisääntyvä tuulivoimarakentaminen on todellinen uhka alueen poronhoidolle. Tulevaisuudessa on toiveena, ettei niitä tulisi alueelle enempää.
– Kyllä, jos koko palkisen alueelle laitetaan tuulimyllyjä joka paikkaan, niin eihän se tule onnistumaan. Poronhoitoalueelle ei yhtään tuulivoimalaa. Ainakaan lisää.

Uusi poronhoitovuosi

Paliskuntaa uhkaavista tekijöistä huolimatta suuntaudutaan tulevaisuuteen ja alkaneeseen uuteen poronhoitovuoteen luottavaisesti. Uusi poronhoitovuosi on pyörähtänyt mukavasti käyntiin ja kesän poronhoitotyöt, vasanleikot, on tämän jutun kirjoitushetkellä saatu päätökseen.
– Kesän vasanleikot päästiin aloittamaan normaalisti. Vasat näyttivät ainakin vielä säilyneen. Työt sujuivat hyvin yhteistyöllä, kiitokset naapuripaliskunnille. Vasatilanne on hyvä verrattuna viime kesään, mutta vielä on pitkä matka syksyn erotuksiin. Toivotaan, että suurin osa säilyisi.

0 comments:

Lähetä kommentti

Suositut julkaisut

Ajankohtaista muualla

Lapland above ordinary
Juttuja poro-hakusanalla
Poro-aiheisia blogipostauksia
Poropostauksia Blogit.fi
Blogi: Mikko Jokinen
Lapissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä

Blogi: Deliporo.fi
Deliporon blogipostit


Blogi: Kujalan porotila
Son moro sano poro


Paloma-projektin blogit - Kuusamo
Paloma-projekti


Tapio Nykänen - Antroblogi 2016.
Poro syntipukkina


Suurpetojen vaikutus poronhoitoon. I. Kojola, S. Heikkinen & S. Kaartinen. Luonnonvarakeskus 2018. PDF-tutkimusjulkaisu 57/2018

Blogi-arkisto